Roman Plaza – Một nét thành Rome giữa lòng Hà Nội

Con người sống được là nhờ ”khí”, sống khỏe hay sống bệnh cũng là do ”khí”. ”Khí” ở đây là năng lượng, là cảm xúc, là cốt lõi của cuộc sống. Một người “biết thưởng” sẽ không quan trọng việc nhà to hay nhỏ, nội thất nhiều hay ít, mà sẽ quan trọng một căn […]

Read More »