Tiến độ dự án Roman Plaza cập nhật tháng 5/2017

Tiến độ dự án Roman Plaza: Tháng 5/2017 Bộ Xây Dựng đã tiến hành nghiệm thu Cos 00 phần cao tầng dự án Roman Plaza

THÔNG TIN LIÊN QUAN BẠN NÊN XEM

  • Tổng quan về dự án Roman Plaza